Jdi na obsah Jdi na menu
 


     Umělecký profil

 
Jana Müllerová (dramaticko-koloraturní soprán),
 
patří k mladé generaci operních pěvkyň v České republice.
 
Operní zpěv studovala v letech 2000-2006 na konzervatoři v Plzni pod vedením významné české operní pěvkyně Mgr. Lilky Ročákové-Rybářové, sólistky Divadla J.K. Tyla v Plzni a Národního divadla v Praze.
 
Pedagogickou praxi získala při výuce zpěvu na ZUŠ Stod a soukromých lekcích.
 
V současnosti se zpěvu věnuje příležitostně - účinkuje na svatebních obřadech, koncertech a vernisážích.
 
Ve svém repertoáru má zahrnuty slavné árie z operních děl předních českých i světových autorů (Smetana, Dvořák, Mozart, Verdi, Puccini, Belllini), ale také písně z období klasicismu, romantismu a 20. století.
 
Věnuje se též interpretaci muzikálových písní a populárních písní.

 

 

 


 

 Životopis/ Curricullum vitae

 


 

Vzdělání/ Education

 

 

  • Konzervatoř Plzeň, 2000 – 2006

         obor Klasický zpěv – studium u Mgr. Lilky Ročákové- Rybářové  /

 

  • Pilsen Conservatory, 2000- 2006

         subject Classical singing- studying by Mgr. Lilka Ročáková- Rybářová

 

 

  •  Maturitní zkouška – Český jazyk a literatura, Dějiny hudby, Hudební teorie,  Hl. obor – Klasický zpěv/
  • Scool- leaving exam (Maturity)- Czech language and literature, History of music, Music theory, main subject- Classical singing
  •  Absolutorium – Hudební teorie, Metodika klasického zpěvu, Anglický jazyk, Klasický zpěv – součástí zkoušky veřejný absolventský koncert,         obhajoba absolventské diplomové práce- G. Verdi, La Traviatta – Problematika interpretace hl. role Violetty/
  • Approval exam- Music theory, Methodology of classical singing, English language, Classical singing- component of the exam was a public graduating concert, defence of graduating thesis- G. Verdi, La Traviatta- Problems of interpretation of the main role Violetta 

 


 

  • ZUŠ 1990 – 2003

          obor housle- studium u Vítka Hoška/

 

  • Basic Music school, 1990- 2003

          subject violin- studying by Vítek Hošek

  • absolventská zkouška - I. + II. cyklus formou veřejného koncertu/
  • graduating exam- I. + II. cycle by form of public concert