Jdi na obsah Jdi na menu
 


Repertoár/ Repertoire

 

  • Operní árie/ Opera's arias:

 

G. F. Händel     Rinaldo               árie Almireny

                                                                       Lascia ch'io pianga

 

G. Paisiello      La molinara       árie Nel cor piu non mi sento

 

W. A. Mozart   Don Giovanni     árie Donny Anny 

                                                                       Crudele!...Ah, no, mio  bene 

 

                                                        árie Zerliny

                                                                        Vedrai carino

                                                               

W. A. Mozart   Cosi fan tutte     árie Despiny

                                                                       Una donna ha quindici anni

 

A. Dvořák         Rusalka              árie Rusalky

                                                                       Měsíčku na nebi/

                                                                                       Song to the Moon

 

B.Smetana       Hubička              árie Barče

                                                                       Skřivánčí píseň/

                                                                                       Titlark's song

 

B. Smetana       Dvě vdovy          árie Karolíny

                                                                       Samostatně vládnu já/

                                                                                       I reign on my own

                                                

B. Smetana       Jakobín              árie Terinky

                                                                       Na podzim v ořeší/

                                                                                      In the autumn in nut grove

 

 

V. Bellini             La Somnambula  árie Aminy

                                                                       Gran Dio!..Ah, non credea mi rarti

 

G. Verdi               La Traviatta          árie Violetty

                                                                       É strano!..Ah, for se lui..Sempre libera

 

G. Puccini           Gianni Scchichi    árie Lauretty

                                                                       O, mio babbino caro

 

  • Operní role/ Opera's roles:

W. A. Mozart:  Bastienn und Bastienne:  Bastienne 

 

  • Oratorní árie/ Oratorio's arias:

G. F. Händel   Mesiáš/                          árie „Er weidet seine Herde“

                        Messiah

 

J. Haydn         Čtvero ročních dob/    árie „Welche labung für die Sinne“

                        Four seasons

 

J. Haydn         Stvoření/                        árie „Nun beut die Flur“

                        Creation

 

  • Árie antiche, arrietty, canzonetty

Giuseppe Giordani                              Caro mio ben

W. A. Mozart                                           Ridente la calma

 

  • Písně/ Songs:

 

Cykly/ Cycles: 

 

            Antonín Dvořák        „V národním tónu“/ 

                                                       "In nation tune"

 

            Bohuslav Martinů    „2 písně na texty negerské poezie“/

                                                       "2 songs on words of negro poetry"

 

            Zdeněk Hůla             „Písničky o lásce II.“/ 

                                                       "Songs about love II."

 

 

 

Jednotlivý výběr od autorů/ Separate choice from authors:

 

 

 

Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij, Dvořák, Strauss, Martinů, Janáček, Schneider- Trnavský

 

  • Muzikálové árie/ Musical arias

Andrew Lloyd Webber           Evita                                              Don´t cry for me Argentina

Andrew Lloyd Webber           Cats                                              Memory

Claude-Michel Schönberg    Les Miserables (Bídníci)           I dreamed a dream